Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej przez Federal-Mogul Bimet Spółka Akcyjna strategii podatkowej, zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn.zm.).

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 roku (PDF)

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 roku (PDF)

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 roku (PDF)

 

Podstawa prawna – Ustawa o podatku dochodowym do osób prawnych (PDF)