Wytrzymałość na największe obciążenia

W 2016 uruchomiliśmy nową linię TRITEC, która nakłada na panewki warstwy Sputterowe składające się z aluminium oraz cyny. Proces nakładania warstwy jest oparty o metodę PVD (z ang. Physical Vapour Deposition czyli fizyczne osadzanie z fazy gazowej). Podczas procesu w atmosferze wysokiej próżni powierzchnie łożysk ślizgowych bombardowane są atomami metali o energii wystarczającej do tego, aby trwale połączyć się z materiałem podłoża. Powłoka wytworzona tą metodą jest niezwykle wytrzymała, a panewki z warstwą Sputterową stosuje się w silnikach w miejscach, gdzie występują największe obciążenia.