Taśmy


Taśma bimetalowa jest półfabrykatem do produkcji cienkościennych łożysk ślizgowych. Produkujemy taśmy bimetalowe z warstwą stopów miedzi z ołowiem, cyną, niklem i innymi metalami, o składzie chemicznym właściwym dla brązów łożyskowych. Taśmy wytwarzamy metodą wylewania ciekłego brązu na taśmę stalową lub metodą spiekania proszku brązu na taśmie stalowej.

Tradycyjnie stosowane brązy łożyskowe mają w swoim składzie ołów. Zgodnie z przyjętym kierunkiem rozwoju stopniowo eliminujemy ołów ze stopów, jako pierwiastek szkodliwy dla zdrowia i środowiska naturalnego. Uruchomiliśmy nowoczesną, wysokowydajną linię do spiekania proszków brązów bezołowiowych na taśmie stalowej i w ciągu najbliższych lat planujemy stopniowe wygaszanie produkcji z brązami ołowiowymi.

Produkujemy:
  • taśmy lane
  • taśmy spiekane
  • taśmy spiekane bezołowiowe