Pandemia COVID 19 zaskoczyła wszystkich i spowodowała, iż w naszej firmie zastosowano szereg restrykcji mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia m.in.:

  • umożliwianie wielu osobom pracy w trybie home-office z racji konieczności zachowania dystansu społecznego, co najmniej 2 metry, 
  • obowiązkową dezynfekcję rąk,
  • noszenie maseczek ochronnych podczas pracy.


Powyższe ustalenia mają bezpośredni wpływ na organizację praktyk w F-M Bimet. Jako, że w dużej mierze pracujemy zdalnie i staramy się ograniczać liczbę osób przebywających na terenie fabryki, aby zachowywać odpowiedni dystans społeczny (przynajmniej 2 metry) to współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami w zakresie praktyk i staży pozostaje zamrożona na cały sezon letni. Decyzja ta została podyktowana brakiem możliwości zachowania zalecanego dystansu między pracownikami, jeśli zaprosimy do fabryki większą liczbę osób.


Naszym priorytetem jest przede wszystkich zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa pracownikom i dbanie o ich zdrowie.


 ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU!