Współpracując z fundacją "Inspirujące Przykłady" wzięliśmy udział w akcji "Komputer dla ucznia", która miała na celu umożliwienie dzieciom nauki online podczas epidemii Covid-19. Dołożyliśmy cegiełkę, gdyż staramy się razem walczyć z wykluczeniem cyfrowym uczniów z całej Polski.