Nasi przedstawiciele Działu Personalnego i Narzędziowni spotkali się 24 lutego 2017 ze stuosobową grupą uczniów ostatnich klas technikum szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Opowiadali młodzieży o naszym zakładzie, o produktach i stosowanych technologiach. Uczniowie mieli okazję poznać praktyczną stroną przyszłego zawodu. Życzymy im dalszego pogłębiania wiedzy, pomocnej w wyborze satysfakcjonującej pracy zawodowej.