Z racji tego już od lutego staramy się wspierać zarówno uchodźców, jak i walczących.

Zdecydowaliśmy się zorganizować następujące działania:

- postawiliśmy na naszej portierni karton na dary dla uchodźców i walczących, które później dostarczamy do punktów zbiórki. Na tę chwilę udało nam się zorganizować już kilka transportów darów na granicę,

- zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną, podczas której udało nam się wspólnie zebrać prawie 5k.
Środki zostały przekazane na rzecz Fundacji Gdańskiej wspierającej uchodźców,

- zorganizowaliśmy wolontariat pracowniczy na rzecz pomocy Ukrainie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję, a równocześnie zachęcić innych
do wsparcia Ukrainy. W myśl wartości „Jeden zespół” - razem możemy więcej, a teraz mamy szansę
to pokazać dbając o lepsze jutro!